Vui lòng viết bài bằng chính suy nghĩ của bạn, không cần thiết phải hay, nhưng phải là của chính bạn. Không copy bài của người khác hoặc các trang web khác. Chúng tôi có các công cụ kiểm tra sao chép, nếu sử dụng bài viết sao chép, chúng tôi sẽ không đăng bài lên ngon88.com!

Viết bài chia sẻ


Viết chia sẻ thành công!

Opps! Gửi bài viết Không thành công!

 

Cảm ơn bạn đã quyết định gửi bài viết để đăng lên ngon88.com, bài viết của bạn sẽ được đăng tải lên ngon88.com ngay khi bạn hoàn thành bài viết. Tuy nhiên, nếu bài viết của bạn có nội dung kích động, chống phá hoặc những  nội dung vu khống, vi phạm pháp luật thì bài viết của bạn sẽ lập tức được bị xóa mà không cần báo trước. Một số lưu ý giúp bài viết bạn chuẩn hơn, tiếp cận nhiều người đọc và thân thiện với các công cụ tìm kiếm hơn:

  • Đặt tiêu đề ngắn gọn và chính xác nhất với nội dung bài viết, hoặc từ khóa mà bạn muốn hướng tới.
  • Trình bày bài viết đẹp mắt, nên có hình ảnh minh họa trong bài viết.

Bạn vui lòng để lại địa chỉ Email và Tên. Email và tên của bạn sẽ giúp bạn xác nhận bài viết sau này: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa bài viết, nếu bạn cung cấp Email và tên của bạn.

  • BQT chỉ kiểm duyệt nội dung, không chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào của bài viết, nếu có chỉnh sửa cho phù hợp, BQT sẽ thông báo trước cho bạn.